top of page
DSC_6964__SMSPHOTO__edited.jpg

Jeudi 11 Avril 2024  

Conférence Scientifique

L’instabilité socio-politique en Haïti : barrière à l’accès aux soins de santé et défi à la santé globale.

Zanmi Lasante/Partners in Health organise sa conférence annuelle le 11 avril 2024 sur le thème de l'instabilité socio-politique en Haïti et ses implications pour la santé. L'objectif est de renforcer la recherche multidisciplinaire pour comprendre et relever les défis liés à la santé dans un contexte instable.

Objectif de la conférence

  • Comprendre et affronter les problèmes de santé en Haïti

  • Définir des stratégies pour améliorer l'offre de soins de santé

Axes de discussion

  • Impact des instabilités sur l'accès aux soins de santé

  • Solutions pour optimiser la qualité des soins en situation instable

​​Depuis le XIXe siècle, Haïti est confrontée à des instabilités socio-politiques chroniques, caractérisées par des affrontements armés, des gouvernements provisoires et des tensions sociétales profondes. Ces instabilités ont récemment pris une tournure de gangstérisation, exacerbant la violence et la précarité. Elles sont souvent attribuées aux déficiences institutionnelles et économiques du pays.

7 ane pase, Depatman Fòmasyon ak Rechèch Zanmi Lasante (ZL), atravè Direksyon Edikasyon Medikal la, te deside òganize yon fowòm rechèch syantifik ki t ap fèt chak ane. Okòmansman, objektif la te konsantre sitou sou ranfòse konpetans rezidan yo nan pwodiksyon syantifik (rechèch ak amelyorasyon kalite).

 

Paske yo t ap chèche patisipasyon chèchè ki soti nan lòt domèn tou, sa yo ki gen lyen dirèk oswa endirèk ak lasante, depi novanm 2021, non evènman an te chanje; jodi a, l rele: "Jou Syantifik". Jounen Syantifik yo ofri yon espas pou echanj entèdisiplinè ki louvri a moun ki vle pataje rezilta rechèch syantifik yo ak yon piblik enfòme e ki entèrese nan diskisyon konstriktif.

 

Yon lòt objektif Jounen Syantifik yo se kreye yon fondasyon favorab pou devlopman konpetans esansyèl nan mitan pwofesyonèl sante, epi ranfòse dyalòg ant chèchè ak pèsonèl medikal. Aktivite sa a gen pou objektif tout pou mete aksan sou lyen ki genyen ant amelyorasyon nan kalite, sekirite nan swen ak rechèch nan jan nou apwòche tretman pasyan yo, selon misyon ak filozofi Zanmi Lasante.

DSC_7017__SMSPHOTO_.JPG
Ane sa a, Jounen Syantifik yo ap dewoule 15 ak 16 fevriye 2023 nan Lopital Inivèsite Mibalè (HUM), an prezansyèl ak vityèlman, sou tèm"Patologi sosyal ak sante mondyal an Ayiti". 
haiti_0821_HUM_PEF_ntodres_018.jpg
  • Yon rezime prezantasyon an, an 300 mo, ki gen ladann tit la (an franse oswa angle) pa pita pase15 janvye 2023.

  • Yon nòt prezantasyon ki gen ladann domèn nan, aks rechèch yo ak enstitisyon ki te sipòte rechèch la.

  • Soumèt aplikasyon w lan atravè lyen sa a:

FÒM SOUMISYON
haiti_0821_HUM_PEF_ntodres_017.jpg
bottom of page