top of page
Haiti_0118_Oncology-RBJ_CAvila_045 3.JPG

Ou ka fè
gen diferans

Patenarya ak nou epi fè yon diferans an Ayiti

Doktè, enfimyè, ak travayè sante kominotè nou yo sèvi yon popilasyon anviwon 1.3 milyon. Pifò nan yo ale lopital sèlman lè yo malad grav.

1,250  moun vizite   Inivèsite Lopital Mirebalais (HUM) _cc781905-91c781905-91cde-bde5_3194-bde
300+  manman akouche tibebe yo nan HUM chak mwa
Pou pifò, ZL se sèlman aksè yo nan bon jan kalite swen sante gratis

Sal ijans la se pòt devan lopital la

Nou ofri bon kalite swen sante an Ayiti

Haiti_0318_HUM_TMcCormack_12.JPG

15 sant sante nan rezo ZL la

haiti_0821_HUM_air_ambulance_ntodres_034.JPG

Top of the line Swen Ijans

Haiti_1116_BCMalnutrition-LouisFamily_CAvila_083.JPG

Travayè Sante Kominotè

Aprann plis sou sa nou fè..

Misyon nou se bay yon opsyon preferansyèl pou pòv nan swen sante. Nan bati relasyon alontèm ak gouvènman ayisyen an, ZL fè efò pou reyalize de objektif jeneral: pote benefis syans medikal modèn bay moun ki plis bezwen yo, epi sèvi kòm yon antidot nan dezespwa.

Haiti_1116_BCMalnutrition-Maylove_CAvila_137.JPG

1

Abònman nan bilten nou an

2

Li Rapò 2021 nou an

3

Bay Zanmi Lasante

Haiti_0516_BernardTripletsAnniversary_APorcena_020.JPG

Istwa siksè

Ant jiyè 2019 ak jen 2020, 785,000 vizit pasyan anrejistre nan tout sit yo. Li istwa kèk nan yo...

"Mwen ka sanble tankou mwen egzajere, men pou premye fwa nan sis ane, mwen santi mwen gen lavi mwen tounen."

Clemania Virgile accompagne de son fils en consultation a Darbouze.jpg

Ou ka fè yon diferans nan lavi plizyè milye ann Ayiti

Patenarya ak yon òganizasyon ki...

se ayisyen ki dirije pou ayisyen
prim transparans nan finans li yo
travay ansanm ak gouvènman an
gen yon gwo enpak ann Ayiti
bottom of page