top of page
Haiti_1116_BCMalnutrition-LouisFamily_CAvila_023.JPG
Search

Yon jounen syantifik sou devlopman rechèch syantifik yo an Ayiti nan HUM


Depatman Edikasyon Medikal ak Rechèch Zanmi Lasante a an kolaborasyon ak Inivèsite Ekite an Sante Global an Ayiti te òganize yon jounen syantifik, jedi 20 janvye 2022 a, nan oditoryòm lopital Inivèsite Mibalè a sou tèm: « Dinamik rechèch yo nan yon sosyete an kriz ».


Jounen syantifik sa te reyini plizyè doktè ayisyen ak etranje an liy epi an prezansyèl ki te prezante divès refleksyon ak etid ki lye ak devlopman rechèch syantifik an Ayiti. Jounen sa te pèmèt pwofesyonèl lasante yo prezante travay rechèch syantifik ak amelyorasyon kalite yo epi fasilite echanj konstriktif.


Se doktè Mary Clisbée, direktris Depatman Rechèch Zanmi Lasante a ki te louvri jounen sa kote plizyè antwopològ, doktè ak chèchè nan HUM, Inivèsite Leta Dayiti, Inivèsite Quisqueya ak Inivèsite Ekite an Sante Global an Ayiti te bay gwo konferans sou plizyè tematik.


Tematik yo te fokalize sou: Pwoblèm ki lye ak Covid-19 la an Ayiti, Eksperyans maladi a ak reprezantasyon sosyal yo, Devlopman rechèch syantifik la ak rezidans nan lopital yo, rechèch yo o sevis amelyorasyon kalite sèvis yo ak sèvis pedyatrik an Ayiti ak rechèch o sèvis amelyorasyon kalite sèvis ak swen yo an Ayiti.


Depatman Edikasyon ak Rechèch Zanmi Lasante a ap òganize jounen syantifikf sa epi septanm pou l fèmen ane akademik lan. Randevou anyèl sa se yon moman echanj enpòtan sou kesyon sante, prekarite ak aksyon imanitè an Ayiti ak nan lòt peyi, tout pandan y ap valorize rezilta rechèch ak inovasyon nan domèn medikal ak sosyal.


Akoz ak fenomèn ensekirite a k ap vale tèren nan peyi a, jounen syantifik la pa t fèt an 2019. Akoz pandemi Covid-19 la, lane 2021 an pa t favorab nonplis pou òganizasyon jounen syantifik la. An 2022, òganizatè yo jwe pye ze men pou rann jounen syantifik la posib puiske pandemi an toujou la. Plis pase 15 doktè klinisyen ak antwopològ te prezante travay rechèch yo e prèske 100 moun te patisipe nan evenman sila.


Doktè Maurice Junior Chery ki te fè prezantasyon l lan sou akseptasyon vaksen kont Covid-19 la ak rezon ki fe popilasyon ayisyèn nan ap ezite pou l pran vaksen an kwè monn nan ap evolye gras ak avanse rechèch yo ki fèt nan tout domèn e se moman pou Zanmi Lasante travay plis nan rechèch syantifik li yo pou medsin nan ka vanse an Ayiti.


Li di : « Se ak fyète mwen te prezante rezilta travay rechèch mwen yo. » « Li te enpòtan pou mwen pou m prezante travay sa anje yo egziste tout bon nan sosyete nou an. Rezilta sa yo ta dwe atire atansyon otorite yo pou yo reevalye mesaj kanpay sou vaksinasyon an pou yo ka touche dout popilasyon an, pou plis moun pran vaksen an nan kominote yo », se sa doktè Maurice Junior Chery deklare.


Kòmantè patisipan yo fè nan jounen syantifik la moutre yo te bezwen konprann toutbon pouki rezon ayisyen yo ap ezite pou yo pran vaksen kont Covid-19 la.


Comments


bottom of page