top of page
Haiti_1116_BCMalnutrition-LouisFamily_CAvila_023.JPG
Search

Lopital Inivèsite Mibalè a selebre Jounen entènasyonal enfimyè yoDepatman swen enfimye Lopital Inivèsite Mibalè a òganize 3 jounen aktivite nan HUM soti 10 pou rive 12 me 2022, pou make Jounen entènasyonal enfimyè a yo selebre chak ane 12 me, dat nesans Florence Nightingale yo konsidere kòm premye enfimyè pami lòt yo.


« Metye enfimyè a : yon vwa ki fèt pou dirije – envesti nan swen enfimye yo e respekte dwa yo pou garanti sante mondyal la » se tèm yo te kenbe pou selebre fèt la ane sa. Selon enfimyè an chèf adjwen HUM nan, Thamar Julmiste, aktivite yo te mete wòl enfimyè yo jwe nan bay swen sante an Ayiti an valè.


Te gen yon fwa gastwo-atizanal nan HUM ak yon ekspozisyon sou swen enfimye nan jounen 10 me a. Jounen sa te pèmèt medam enfimyè yo ekspoze kreyasyon yo, fè pwomosyon pwodui lokal e pi byen konprann evolisyon metye yo a.


Dezyèm jounen an se te yon jounen refleksyon, fòmasyon ak diskisyon ak enfimyè yo nan HUM. Direktris nasyonal swen enfimye Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an (MSPP), Irma Dumornay Bois, yo te envite pou okazyon an, te entèvni sou tèm « Envesti nan swen enfimye yo e respekte dwa yo pou garanti sante mondyal la ».


Li te mete aksan sou nesesite pou yo pwoteje, soutni epi envesti nan metye enfimyè a pou ranfòse sistèm sante ayisyen an. Ekonomis Etzer Emile, bò kote pa l, te abòde kesyon enflasyon an ak enpak li sou Ayiti ak sistèm sante ayisyen an. Doktè, fanm chay, oksilyè, infimyè, vizitè ak pèsonèl medikal HUM nan te patisipe nan konferans sa yo.


12 me, Jounen Entènasyonal enfimyè yo, se te jounen selebrasyon an. Mès aksyon gras, chante, diskou, dans, teyat, se kèk nan aktivite ki te make okazyon an. Zanmi, pasyan, enfimyè, vizitè, te kontan dekouvri talan enfimyè HUM yo nan prezantasyon ak prestasyon yo.


Nan fen jounen an, yo te bay 12 enfimyè HUM yon plak donè pou rekonpanse yo pou bèl travay yo fè chak jou nan metye yo a. Chak enfimyè sa yo te bay moun ki gen maladi atrapan, enfeksyon, ak pwoblèm mantal, swen nan lopital yo, kominote yo, nan moman ki te difisil anpil kote pasyan yo te prèske pèdi lavi yo.


« Enfimyè yo se potomitan nan bay swen sante. Yo riske vi yo pou yo sove vi lòt moun. Peyi lòk, agresyon seksyèl, fizik, elatriye,.. salè ensifizan, yo la. Bay tout moun bon jan swen sante se sasèdòs yo », se sa enfimyè an chèf adjwen HUM nan deklare » lè l ap fini seremoni an.

Comments


bottom of page