top of page
ZLC1-89.jpg

Pataje avèk nou istwa ak reyalizasyon ekip ou a sou teren 

Istwa anplwaye yo

Sèvi ak fòm sa a pou fè yon pi laj odyans konnen sa k ap pase nan jaden an.

Ekip ou a ap fè yon bon travay; nou vle pataje sa.

Istwa anplwaye yo

Foto pou pataje
Foto pou pataje
Foto pou pataje
Videyo (fakiltatif)

Mèsi

WhatsApp Image 2022-08-09 at 3.43.48 PM.jpeg
Haiti_20220615_Boucan Carré Maternity Ward Inauguration_mjeanty-00538.jpg

Fòm Konsantman

Nou vle respekte diyite benefisyè nou yo ak dwa tout moun genyen pou kontwole imaj yo. Jwenn konsantman benefisyè nou yo ap pèmèt nou evite aksyon legal tou.

ZL Communications Department.png
bottom of page