top of page
HUM Banner.gif

Nan memwa

Doktè Paul Farmer

Byografi

“Lide ke lavi yon moun gen mwens enpòtans ke lavi yon lòt se rasin tout sa ki mal nan mond lan."

Paul Farmer, MD, Ph.D., se te yon pwofesè nan Kolokotrones University ak prezidan Depatman Sante Global ak Medsin Sosyal nan Harvard Medical School, chèf Divizyon Ekite Sante Global nan Brigham and Women's Hospital nan Boston, ak Ko-Fondatè ak Chèf Estrateji nan Partners In Health.

Doktè Farmer ak kòlèg li yo te pyonye nouvo estrateji tretman nan kominote yo ki demontre enpòtans bay swen sante bon jan kalite nan anviwònman ki pa gen anpil resous yo. Li te ekri anpil sou sante, dwa moun ak konsekans inegalite sosyal yo. Doktè Farmer se te yon Fellow nan Akademi Ameriken pou Atizay ak Syans ak Enstiti Medsin nan Akademi Nasyonal Syans, ki te remèt li meday Byennèt Piblik 2018 la.

Li se otè plizyè liv, tankou: In the Company of the Poor: Conversations with Dr. Paul Farmer and Fr. Gustavo Gutiérrez, Reimagining Global Health: An Introduction, ak To Repair the World: Paul Farmer Speaks to the Next Generation . Liv ki pi resan li a te soti an Novanm 2020: Fevers, Feuds, and Diamonds : Ebola and the Ravages of History .

Pataje yon Temwanyaj

Di sa Paul vle di pou ou.

Mèsi dèske ou pataje!

Testimony
''That's right and good" A very small phrase that Polo (Dr. Paul) likes to repeat whenever something pleases him. pou li rankontre ak pasyan saa epi louvri 2 bra l pou l akeyi l ak yon kontantman c yon gwo satisfaksyon pou Polo. epi li repete fraz saa... This is fair and good Nou pap janm suspann pale de ou..._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

Ernst

Wawwww new saa rann Mwen tris, se vré mpat gen chans rekonet, men non li site nan all world the nan zafè health, rest in peace, legend

clark

Papa polo figi papa ak anblèm pou mwen.

Besson

Dr Paul, nou pap janm bliyew paske on potorik gason tankouw paka mouri ko a pa la men nanm nan ap viv nan staff ZL. Nap kontinye travay pou kenbe flanbo a pou n kontinye misyon ou ki se ede moun ki pi meprize yo. Ann kontinye viv ansanm, travay ansanm nan lanmou ak respe youn pou lot san distenksyon. Nou se ZL nou pap tonbe nou kanpe dyanm paske Dr Polo ap ba nou fos ak detemisyon nan misyon an. Dr Paul, nou renmenw, nap always renmenw e zev or yo pa anven. Kote nou model nou pou nou tout bagay, tout bagay saw fe rete kom souvni nan lavi nou chak nou.

Guerlin

Bon travèse polo ke bondye lavi a resevwa ou ak de bra,èv ou yo ap kontinye ak staff ZL,WAP tj rete nan memwa nou tout piti kanj

Stanley

bottom of page