top of page
haiti-2020-covidresponse-0009 3.JPEG.jpg

Nitrisyon

Nou konbat enjistis nan fè swen sante aksesib a moun ki bezwen li pi plis.

Zewo lanmò pou timoun ki poko gen  5 an akòz malnitrisyon

An Ayiti, malnitrisyon se kòz prensipal lanmò pou timoun ki poko gen 5 an. Anviwon 11,000 timoun ki poko gen 5 an soufri ak malnitrisyon egi nan depatman Plato Santral ak Latibonit. Pwogram malnitrisyon Zanmi Lasante ap fè efò pou rive a ZEWO lanmò pou timoun ki poko gen 5 an akòz malnitrisyon. Kidonk, an 2013, sant pwodiksyon Nourimanba te inogire nan konbine ekspètiz nitrisyon fon Abbott, ekspètiz Zanmi Lasante nan domèn sante, ak adrès e konesans yon ekip ayisyen lokal. Sant pwodiksyon Nourimanba a jere e opere gras a yon ekip ayisyen epi konsantre sou pwodiksyon Nourimanba, yon tretman pou timoun ki soufri malnitrisyon. Nourimanba te pwodwi lokalman e distribiye pa Zanmi Lasante depi 2006. Se yon pat ki gen anpil kalori, ki gen anpil pwoteyin, e ki gen sèlman senk engredyan: pistach, lèt an poud, lwil kanola, sik ak vitamin. Nourimanba gen yon pwofil nitrisyonèl ki reponn a malnitrisyon ak anpil efikasite. Yon tretman 6 a 8 semèn nan Nourimanba pèmèt yon timoun ki te sou wout pou l mouri nan malnitrisyon retounen djanm.

Vaksen

Zanmi Lasante distribiye Nourimanba bay pasyan gratis nan tout sit li yo atravè Plato Santral la ak rejyon Latibonit yo. Patenarya a sipòte tou kiltivatè lokal yo ki bay pistach ki nesesè pou pwodiksyon Nourimanba. Yo mete aksan sou bon jan kalite pistach, efikasite nan chèn valè a epi konpetivite. Zanmi Lasante ak Fon Abbott Yon pwogram gen ladan twa eleman konplètman entegre ki vize a agrandi kapasite yo ak ogmante revni kiltivatè lokal yo: Fòme kiltivatè yo epi ba yo resous ki nesesè yo. Rekrite ak antrene nouvo founisè sèvis agrikòl Kreye mache santralize yo.

Resous

Zanmi Lasante distribiye Nourimanba bay pasyan gratis nan tout sit li yo atravè Plato Santral la ak rejyon Latibonit yo. Patenarya a sipòte tou kiltivatè lokal yo ki bay pistach ki nesesè pou pwodiksyon Nourimanba. Yo mete aksan sou bon jan kalite pistach, efikasite nan chèn valè a epi konpetivite. Zanmi Lasante ak Fon Abbott Yon pwogram gen ladan twa eleman konplètman entegre ki vize a agrandi kapasite yo ak ogmante revni kiltivatè lokal yo: Fòme kiltivatè yo epi ba yo resous ki nesesè yo. Rekrite ak antrene nouvo founisè sèvis agrikòl Kreye mache santralize yo.

fames ac turpis

Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Li fasil.

ZLC1-89.jpg

fames ac turpis

Mwen se yon paragraf. Klike la a pou ajoute pwòp tèks ou a epi modifye mwen. Li fasil.

Haiti_0316_HUM_CAvila_18.JPG

Lopital Inivèsite Mirebalais (HUM)

Zanmi Lasante distribiye Nourimanba bay pasyan gratis nan tout sit li yo atravè Plato Santral la ak rejyon Latibonit yo. Patenarya a sipòte tou kiltivatè lokal yo ki bay pistach ki nesesè pou pwodiksyon Nourimanba. Yo mete aksan sou bon jan kalite pistach, efikasite nan chèn valè a epi konpetivite. Zanmi Lasante ak Fon Abbott Yon pwogram gen ladan twa eleman konplètman entegre ki vize a agrandi kapasite yo ak ogmante revni kiltivatè lokal yo: Fòme kiltivatè yo epi ba yo resous ki nesesè yo. Rekrite ak antrene nouvo founisè sèvis agrikòl Kreye mache santralize yo.

bottom of page