top of page
Haiti_1016_CTCassesment_AJPorcena_74 2.jpg

Dlo, sanitasyon ak ijyèn

Nou konbat enjistis nan fè swen sante aksesib a moun ki bezwen li pi plis.

13.png

+100, 000
Moun yo te resevwa premye vaksen oral kolera a

8.png

+50, 000 
Moun ki vize nan aktivite WASH chak ane 

San dlo, sanitasyon ak ijyèn, pa gen okenn sistèm sante 

Daprè Organizationganizasyon Mondyal Lasante ak UNICEF, 2.2 milya moun pa gen aksè a dlo potab e 4.2 milya moun pa gen sanitasyon san danje nan mond lan. Nan moman sa a, nan yon pandemi mondyal, 3 milya moun atravè mond lan manke enstalasyon de baz pou yo lave men yo. Vilnerabilite Ayiti a fas ak kondisyon metewolojik ekstrèm yo, tankou tranblemanntè ak siklòn, oubyen ensekirite politik ak ekonomik lakòz pa gen ase aksè ak dlo potab ak pi bon sanitasyon. Selon Bank Mondyal la, mwens pase 50% Ayisyen k ap viv nan zòn riral yo gen aksè a dlo trete, epi sèlman 24% gen aksè a twalèt.

Yon pwogram konplè dlo, sanitasyon ak ijyèn asire moun yo gen aksè a dlo trete pou konsomasyon e tou pou yo benyen, lave rad e gen bon ijyèn. Enstalasyon swen sante yo ta dwe egziste nan yon anviwònman ki ka byen sipòte moun ki te malad e k'ap refè. Pwofesyonèl swen sante yo pa ka kontwole pwopagasyon enfeksyon san dlo trete pou lave men ak netwaye sifas yo, ni san twalèt pou jere twalèt moun kòrèkteman. Anplis de sa, lè sit sante yo egziste san yon bon pwogram dlo, sanitasyon ak ijyèn, pasyan yo ak travayè sante yo soufri.

13.png

+100,000
Moun yo te resevwa premye vaksen kolera oral la 

8.png

+50,000 
Moun ki vize pa aktivite WASH chak ane
 

bottom of page