top of page
Haiti_20220421_HUM Mental Health_mjeanty_8203.jpg

Sante mantal

Nou konbat enjistis nan fè swen sante aksesib a moun ki bezwen li pi plis.

3.png

+2, 000
Moun ki enskri nan sèvis sante mantal chak ane

2.png

+7, 000
Vizit sipò sikolojik te pote soti chak ane 

Yon modèl kominotè konplè pou livrezon sèvis sante mantal

Youn nan pi gwo defi Ayiti se mank aksè a swen sante mantal. Apre tranbleman tè 2010 la, te gen sèlman senk sikyat ak yon sèl newològ pou yon popilasyon ki gen plis pase 11 milyon moun. Se sèlman 4.5% nan bidjè nasyonal Ayiti a ki ale pou Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP), e mwens ke 1% nan kòb sa a ale nan sante mantal, sa ki fè disponiblite  sèvis sante mantal yo ak espesyalis toupatou nan peyi a trè limite .

 

Zanmi Lasante (ZL) te kòmanse bay sèvis sante mantal bay pasyan yo an 2005. Depi lè sa a, ekip sante mantal ZL la te elaji pwogram sa a nan kolaborasyon sere avèk MSPP pou kreye yon modèl kominotè konplè pou bay sèvis sante mantal. An 2012, ZL elaji pwogram sante mantal li yo, nan ofri zouti ak pwotokòl bay divès kalite patnè, nan senk eleman sa yo: depresyon, epilepsi, maladi sikoz, ak sante mantal timoun ak adolesan.

Priyorite pwogram lan:

  • Depresyon

  • Epilepsi

  • Maladi sikoz

  • Pwoblèm sante mantal nan timoun ak adolesan

  • Fòmasyon ak konsyantizasyon nan kominote yo

bottom of page