top of page
Haiti_20211216_Residents Training_mjeanty_00024.jpg

Edikasyon Medikal

Nou konbat enjistis nan fè swen sante aksesib a moun ki bezwen li pi plis.

Ogmante kantite doktè ak enfimyè ki resevwa fòmasyon an Ayiti

Ansanm ak angajman Zanmi Lasante (ZL) pou bay bon jan kalite swen sante gen tou yon angajman pou envesti nan fòmasyon founisè medikal ki nan 15 etablisman swen sante li yo. Avèk mwens pase yon founisè swen sante pou chak 1,000 moun, alòs ke li rekòmande pou se ta 4.5, Ayiti ap konbat ak yon mank pwofesyonèl sante ki resevwa fòmasyon fòmèl. Kounye a, Ayiti satisfè sèlman 14.22% nan bezwen founisè swen sante li. Anplis de sa, ayisyen ki ta vle doktè ak enfimyè souvan al jwenn opòtinite andeyò peyi a, kote yo tou rete apre yo fin diplome. Pwogram edikasyon medikal nan ZL fè efò pou edike pwofesyonèl medikal aspiran sa yo, pandan y ap ankouraje yo rete an Ayiti atravè bon plasman ak edikasyon kontinyèl.  

Depi 2012, ZL ap travay an patenarya ak Lekòl Medsin ak Famasi nan Inivèsite Leta an Ayiti ak Ministè Sante Piblik ak Popilasyon (MSPP) pou lanse 6 pwogram rezidans ak 3 bous etid. Atravè pwogram sa yo nan Lopital Inivèsitè Mirebalais (HUM) ak Lopital Saint-Nicolas nan Saint-Marc (HSN), ZL gen pou objektif ogmante kantite doktè ak enfimyè ki resevwa fòmasyon an Ayiti.  

HUM se premye enstitisyon nan yon peyi ki gen revni ki fèb oubyen mwayen ki resevwa akreditasyon nan men Konsèy akreditasyon pou edikasyon medikal sik siperyè (ACGME-I).

An 2020, HUM te resevwa akreditasyon nan men Konsèy akreditasyon pou edikasyon medikal sik siperyè (ACGME-I), bra entènasyonal Konsèy akreditasyon ki baze nan Etazini. Lopital Inivèsitè a rantre nan lis enstitisyon entènasyonal ki akredite sèt peyi sèlman, epi se li se premye kalite enstitisyon nan tout Emisfè Lwès la, epi premye nan yon peyi ki gen revni fèb. Non sèlman sa a valide kalite pwogram edikasyon medikal la, men tou, sa louvri opòtinite pou medsen rezidan yo kontinye edikasyon yo epi pote resous adisyonèl nan Lopital Inivèsitè a.

Pwogram rezidans nan:

  • Medsin familyal 

  • Pedyatri 

  • Ijans 

  • Medsin Entèn 

  • Obstetrik ak jinekoloji 

  • Operasyon jeneral 

Pwogram bous etid nan:

  • Neroloji 

  • Anestezi enfimyè 

  • Ekografi an Ijans nan sit swen

bottom of page