top of page

Chak ayisyen gen dwa pou jwenn bon jan kalite swen sante

Nap konbat enjistis e n'ap  rann swen lasante aksesib pou moun ki pi vilnerab yo.

Misyon nou

Depi plis pase 30 lane, nou sipòte MSPP nan ranfòse sistèm sante ayisyen an. 

Misyon nou se bay yon opsyon preferansyèl pou pòv yo nan swen sante.
Pandan l'ap etabli relasyon alontèm ak gouvènman ayisyen an, ZL ap fè efò pou reyalize de (2) objektif jeneral: pote avantaj syans medikal modèn bay moun ki plis bezwen sa epi, sèvi kòm yon antidòt kont dezespwa.

Untitled design (4).png

+21, 000
akouchman sou sit nou yo

10.png

+780, 000
pasyan anrejistre sou sit nou yo

11.png

+100, 000
Tès VIH fèt chak ane 

3.png

+6, 500
vizit sipò sikolojik chak ane 

Haiti_20220615_J9 Groups at HUM_mjeanty-00730.jpg

Yon antidòt kont enjistis

Bon jan kalite swen lasante se yon dwa pou tout moun. N'ap konbat enjistis lè nou bay moun ki plis bezwen swen, an premye.

Sa ki motive nou

Depi plis pase 30 lane, nou sipòte MSPP nan ranfòse sistèm sante ayisyen an. 

Misyon nou se bay yon opsyon preferansyèl pou pòv yo nan swen sante.
Pandan l'ap etabli relasyon alontèm ak gouvènman ayisyen an, ZL ap fè efò pou reyalize de (2) objektif jeneral: pote avantaj syans medikal modèn bay moun ki plis bezwen sa epi, sèvi kòm yon antidòt kont dezespwa.

Enpak Nou

Zanmi Lasante pote swen sante nan kote ki pi pòv e ki pi lwen nan peyi a.

Nouvèl

Swiv aktivite nou yo atravè atik nou yo ak temwayaj

bottom of page